ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងបញ្ហាប្រឈមក្នុងអំឡុងកូវីដ

នៅក្នុងកំឡុងពេលរីករាលដាននៃជំងឺកូវីដ១៩ ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនបាន ចែករំលែកនូវព័ត៌មានអំពីការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះ បើគិតចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ២០...

ANR: Leadership & Representative

កិច្ចប្រជុំបណ្តាញប្រចាំឆ្នាំរៀបចំដោយគម្រោងកសាងសន្តិភាព និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសន្តិភាព ក្រោមប្រធានបទ ភាពជាតំណាង នៅសារៈមន្ទីរសន្តិភាព ខេត្តបាត់តំបង ដោយម...

ទិវាសន្តិភាពពិភពលោកនៅកម្ពុជា

នៅថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩​ អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជា ដែលធ្វើការកសាងសន្តិភាព បានសហការណ៍គ្នា ប្រារព្ធទិវា សន្តិភាពពិភពលោកនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ ដោយមា...

អាស៊ាននិងសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

គម្រោងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសន្តិភាពបានចូលរួមវេទិកាប្រជាជាតិអាស៊ាន ពីថ្ងៃទី១០ ដល់ ១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩​នៅប្រទេសថៃ ដោយមាន​អ្នកចូលរួមប្រហែលជា១០០​នាក់មកពីប្...

ទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកនៅកម្ពុជា ២០១៩ World Press Freedom Day 2019

ទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកនៅកម្ពុជា បានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី០៣​ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ដោយអង្គការយូនីស្កូប្រចាំកម្ពុជា រួមសហការជាមួយទូតស៊ុយអ៊ែតនិងក្រសួងព័ត៌មាន...
Title
Survey on Role of J & S Final English
 1 file(s)  8 downloads
Peace Journalism or Media for Peace July 31, 2019
story of change9Dec18Eng
 1 file(s)  5 downloads
Peace Journalism or Media for Peace July 31, 2019
Media Role in Peacebuilding survey2018
 1 file(s)  4 downloads
Peace Journalism or Media for Peace July 31, 2019
របាយការណ៍នៃការស្ទង់មតិស្ដីពីស្ថានភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនាពេលបច្ចុប្បន្ន២៩មេសា១៨
 1 file(s)  4 downloads
Peace Journalism or Media for Peace July 31, 2019
M4Preport2017-18
 1 file(s)  4 downloads
Peace Journalism or Media for Peace July 31, 2019
Print Media analysis2012-13.pdf
 1 file(s)  7 downloads
Peace Journalism or Media for Peace June 11, 2019