ស្ត្រីម្នាក់ស្លាប់ដោយប្តីប្រើអំពើហិង្សា (និទណ្ឌភាព)

ស្ត្រីម្នាក់ស្លាប់ដោយប្តីប្រើអំពើហិង្សា (និទណ្ឌភាព)

កាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩ ក្នុងកម្មវិធីជំនូបក្រុមកសាងសមត្ថភាពសហគមន៍ ដែលធ្វើឡើងនៅផ្ទះសំណាក់សុខជាវ ក្រុមកសាងសមត្ថភាពបានលើកឡើងនូវបញ្ហាផ្សេងៗ​​ នៅក្នុងភូមិពូកគាត់ពិសេសបញ្ហាអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រូសារ។ អ្នកមីង ប៊ី ដេង ដែលមកពីភូមិពូរំាង ឃុំប៊ូស្រា ស្រុកពេជ្រាដា ខេត្ត មណ្ឌលគិរី បាន លើកករណីអំពើរហិង្សាក្នុងគ្រួសារមួយដែលកើតឡើងនៅភូមិពូរាំង ឃុំប៊ូស្រា ស្រុកពេជ្រាដា ខេត្តមណ្ឌលគិរី ។ មានបុរសម្នាក់ឈ្មោះ អក មានប្រពន្ធ២នាក់ ដោយប្រពន្ធទីមួយត្រូវបានទទួលរងនូវអំពើហិង្សាពីប្តីរបស់ខ្លួន រហូតដល់បាត់បង់ជីវិត ដោយត្រូវប្តីប្រើអំពើហិង្សាទំាងផ្លូវ កាយ ផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវភេទ យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងូររហូតដល់ស្លាប់ ដោយគ្មានអ្នកណាជួយរកយុត្តិធម៌ជូនគាត់ឡើយ ព្រោះគេខ្លាចការគំរាមកំហែងពីបុរសជាប្តី។ សូម្បីតែសាច់ញាតិ្តខាងប្រពន្ឋ ឬប្តីក៏មិនហ៊ានដែរ ព្រោះបុរសជាប្តីធ្លាប់បានជាប់គុកម្តងរួចមកហើយ ដោយសារករណីផឹកស្រាដើរលេង កាប់គេឯង។ ខាងអាជ្ញាធម៌បានស៊ើបមកថាបុរសម្នាក់នេះបានរៀនធ្វើជាគ្រូអាប គ្រូស្នេហ៍ ហើយប្រសិនបើមានអ្នកណាហ៊ានប្តឹងគាត់ពីបទប្រើអំពើហិង្សាលើប្រពន្ឋខ្លួន គាត់នឹងធ្វើអ្នកនោះអោយស្លាប់ ដូច្នេះហើយបានគេមិនហ៊ានប្តឹង ឬធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយគ្រួសារមួយនេះទេ។ ធ្លាប់មានការសម្របសម្រួលពីខាងអាជ្ញាធម៌ឃុំ តែនៅពុំទាន់មានប្រសិទ្ធិភាពនៅឡើយ។ ពេលដែលប្រពន្ធទី១ស្លាប់ ប្រហែលបាន ៣ឬ៤ ខែ បុរសជាប្តីក៏យកប្រពន្ធទី២ទៀត ហើយប្រពន្ធទី២ ក៏ត្រូវរងនូវអំពើហិង្សាពីប្តីដូចប្រពន្ឋទី១ដែរ។ រាល់ពេលមានអំពើហិង្សាកើតឡើងម្តងៗ គ្មានសហគមន៍ណាហ៊ានទៅជួយគាត់ទេ។ ប្តីគាត់ផឹកស្រារាល់ថ្ងៃមិនជួយការងារផ្ទះ ឬរកស៊ីអ្វីទេ។ ហើយករណីអំពើហិង្សានេះនៅតែមានរាល់ថ្ងៃហើយខាងអាជ្ញាធរភូមិ គាត់ក៏ធ្លាប់បានសួរនាំខាងប្រពន្ធដែរ តែស្រ្ដីជាប្រពន្ឋគាត់ប្រាប់ថា កុំប្តឹងប្ដីគាត់ខ្លាចគាត់ជាប់គុក ហើយគាត់អាណិតប្តី ដូច្នេះហើយខាងអាជ្ញាធម៌ក៏មិនដឹងជាជួយដោះស្រាយយ៉ាងមិចដែរ។ ណាមួយពួកគាត់ក៏មិនហ៊ានអោយផ្សាព្វផ្សាយទៅខាងណាដែរ ព្រោះបើដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកប្តឹង ឬរាយការណ៍នោះគាត់នឹងធ្វើអំពើដាក់អ្នកនោះភ្លាម។

On 18 July 2019, during an ACT pre-meeting with the Community Capacity Building Team at Senmonorom, one member of CCBT, Ms. Bee Deng, shared a story about violence against women in Purang villange, Busra commune, Pich Chreada District, Mondulkiri province. A husband Mr. Ork, committed physical, mental and sexual violence against his wife until her death and without justice. From time to time when neighbors and relatives know about his violence they reported this to the local authority. He had been sent to jail once for being under the influence of alcohol accuse and he had advice from local authority not to use violence on his wife. Many times after his return, and against the local authority advise, he still continued and threatened relatives and neighbors not to report his violent behavior to the local authority. He said that if they did he would do something to them such as like black magic (he was known to be able to make somebody sick or die or fall in love). With such threats no one was brave enough to pursue him or try to reconcile with his family. There had been some compromises from commune authorities, but with no effect.

A few months after the death of his first wife, he got a second wife and she was subjected to violence as had been the first wife. Every time there was violence, no community members came to take action; her husband was drunk every day, was not doing any housework or making money. The case of this man’s violence remains still with impunity. The local authority has been speaking with the second wife, but she told them that please do not pursue her husband to court or jail. She worries and feels pity for him also and will miss him so much, so the authorities did not know what to do. They do not the courage enough to further this case because they are afraid that if Mr. Ork knows that they are the ones who reported him, he will make black magic towards them.

Leave A Reply

13 − four =